Att skydda ett varumärke

Varumärkesskydd handlar, precis som det låter, om att skydda ett varumärke. Får man sin ansökan om varumärkesskydd godkänd, har man ett så kallat registrerat varumärke. Det ger innehavaren ensamrätt i tio år. Därefter måste man ansöka på nytt.

Varumärkesskyddet regleras av varumärkeslagen och handlar specifikt om näringsverksamhet. Det är helt enkelt ett verktyg för att se till att företag konkurrerar på ett hederligt sätt. Man kan alltså exempelvis inte registrera sitt namn som privatperson.

Hur det går till

I Sverige ansöker man om varumärkesskydd hos Patent- och registreringsverket (PRV). De fäster stor vikt vid att varumärket kan anses vara unikt och lätt att särskilja från andra varumärken. Det finns en mängd hjälpmedel och verktyg att tillgå på deras hemsida.

Vill man skydda sig internationellt får man vända sig till World Intellectual Property Organization, ett organ under FN. Det skapades på slutet av sextiotalet med avsikt att främja immaterialrätten internationellt.

Värt att tänka på

För den som har en idé till en vara eller tjänst och funderar på http://bjerken.se/se/varumarke/ finns det en del att tänka på.

  • Som redan nämns, måste ett varumärke vara unikt för att kunna skyddas.
  • Man kan aldrig registrera specifika ord som beskriver produkten eller tjänsten. Alla producenter av liknande varor och tjänster måste ha samma rätt att kunna beskriva sin produkt.
  • Inarbetat varumärke är en term som avser en vara eller tjänst som är så inarbetad (känd av den grupp den riktar sig till) att man lättare kan få ensamrätt. Ju mer känt ett varumärke är, desto starkaste är skyddet.